Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Tolochko, V. M., Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement
Toraev, K. N., National University of Pharmacy
Tryhubchak, O. V., Farmak PJSC
Tsubanova, N. A., National University of Pharmacy
Tykhonov, O. I., National University of Pharmacy

V

Velikiy, D. L., National university of pharmacy
Volkova, A. V., National University of Pharmacy
Voronina, O. M., National University of Pharmacy

Y

Yakovleva, O. S., Zaporozhye State Medical University
Yakovleva, O. S., Zaporizhzhia State Medical University
Yakovlieva, A. K., National University of Pharmacy
Yakushchenko, V. A., Institute for Continuing Education of Pharmacy Professionals at the National University of Pharmacy
Yarnykh, T. G., National University of Pharmacy
Yerzhanova, R. B., Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov (KazNMU)
Yevsieieva, L. V., «Social and Environmental Safety»

Z

Zaika, S. V., National University of Pharmacy
Zakharko, N. V., National University of Pharmacy
Zaliska, O. M., Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Zalis’ka, O. M., Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky
Zaremba, N. I., Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Zarichkova, M. V., Institute of advanced training of specialists of pharmacy of Pharmacy
Zarichkova, M. V., Institute for Continuing Education of Pharmacy Professionals at the National University of Pharmacy
Zarichkova, M. V., Institute of qualification improvement for pharmacists of National University of Pharmacy
Zayarnyuk, N. L., National University "Lviv Polytechnic"
Zgîrcu, Ye., Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova

276 - 300 of 307 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>