Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bondarenko, L. O., National University of Pharmacy
Bondarieva, I. V., National University of Pharmacy
Borodina, V. I., National University of Pharmacy
Boryschuk, V. A., National Medical Academy of Postgraduate Education named PLShupyk
Boryshchuk, V. A., National medical Academy of postgraduate education named after P. L. Shupyk
Bratishko, Yu. S., National University of Pharmacy
Brumărel, M., Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova.
Brumărel, M. D., State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”
Buliga, V. G., State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”

C

Carlo, V. V., ational University of Pharmacy
Chechotka, O. V., National University of Pharmacy
Cherkashyna, A. V., National University of Pharmacy
Chesheva, M. V., Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement
Chesheva, M. V., Institute for Advanced Training of Pharmacy Specialists at the National Pharmaceutical University
Chmihalo, N. V., National University of Pharmacy
Chushenko, V. M., National University of Pharmacy

D

Dathaev, U., National Medical University named after S.D. Asfendiyarov (KazNMU)
Dathaev, U. M., Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov (KazNMU)
Demianik, K. O., National University of Pharmacy
Derenska, Ya. M., National University of Pharmacy
Detsyk, A. Z., SHHE "Ivano-Frankivsk National Medical University"
Detsyk, O. Z., Ivano-Frankivsk National Medical University
Dolgnikova, O. M., Institute of advanced training of specialists of pharmacy of Pharmacy
Dolgnikova, O. M., Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement
Dolzhnykova, O. M., Institute for Advanced Training of Pharmacy Specialists at the National Pharmaceutical University

26 - 50 of 287 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>