Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Borodina, V. I., National University of Pharmacy
Boryschuk, V. A., National Medical Academy of Postgraduate Education named PLShupyk
Boryshchuk, V. A., National medical Academy of postgraduate education named after P. L. Shupyk
Bratishko, Yu. S., National University of Pharmacy
Brumărel, M. D., State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”
Brumărel, M., Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova.
Buliga, V. G., State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”

C

Carlo, V. V., ational University of Pharmacy
Cherkashyna, A. V., National University of Pharmacy
Chesheva, M. V., Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement
Chesheva, M. V., Institute for Advanced Training of Pharmacy Specialists at the National Pharmaceutical University
Chmihalo, N. V., National University of Pharmacy
Chushenko, V. M., National University of Pharmacy

D

Dathaev, U., National Medical University named after S.D. Asfendiyarov (KazNMU)
Demianik, K. O., National University of Pharmacy
Derenska, Ya. M., National University of Pharmacy
Detsyk, A. Z., SHHE "Ivano-Frankivsk National Medical University"
Detsyk, O. Z., Ivano-Frankivsk National Medical University
Dolgnikova, O. M., Institute of advanced training of specialists of pharmacy of Pharmacy
Dolgnikova, O. M., Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement
Dolzhnykova, O. M., Institute for Advanced Training of Pharmacy Specialists at the National Pharmaceutical University
Durbailova, A. S., State University of Medicine and Pharmacy. The Nicolae Testemitanu, Chisinau
Dzhabarov, I. P., Tajik National University

E

Erganova, R., National Medical University named after S.D. Asfendiyarov (KazNMU)

F

Fedyak, I. O., Ivano-Frankivsk National Medical University

26 - 50 of 251 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>