The concept of implementation of specifications on cosmetic products in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.21.232

Keywords:

cosmetic products; technical regulation; specifications on cosmetic products; cosmetic market

Abstract

Aim. To develop the сoncept of implementation of specifications on cosmetic products in Ukraine.
Materials and methods. As research materials the processes of technical regulation of cosmetic products were studied, logical, research methods, as well as the method of content analysis were used.
Results. The analysis of the practice of regulating the turnover of cosmetic products was performed; it allowed identifying potential risks in the process of implementing specifications on cosmetic products in Ukraine. Based on the results of the systematization of the impact factors on implementation of the normative legal act the model of its implementation plan was developed, and the main procedures for applying the general provisions of the document were described.
Conclusions. Taking into account the problems of implementation of specifications on cosmetic products the concept of implementation regulating the rules of the turnover of cosmetic products at the Ukrainian consumer market has been proposed.

Author Biographies

I. S. Kazakova, National University of Pharmacy

Postgraduate student of the Department of Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy

S. M. Kovalenko, National university of pharmacy

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), professor, head of the Department of Management, Economics
and Quality Assurance in Pharmacy

V. O. Lebedynets, National university of pharmacy

Doctor of Pharmacy (Dr. habil.), professor of the Department of Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy

V. S. Kazakova, National university of pharmacy

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Cosmetology and Aromalogy

O. V. Tkachenko, National university of pharmacy

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Management, Economics
and Quality Assurance in Pharmacy

References

Research of the activities of the enterprises of the perfume and cosmetic industry of Ukraine / I. Kazakova et al. EUREKA: Health Sciences, 2021. Vol. 2. P. 44–55. DOI: https://doi.org/10.21303/2504-5679.2021.001700.

Про погодження матеріалів Технічного регламенту на косметичну продукцію : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січ. 2021 р. № 65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2021-%D0%BF#Text.

Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Актуальні проблеми та перспективи розвитку косметичної галузі. Львів, 2015. 6 с.

Лікувальна косметика в Україні: реалії та перспективи / Н. Б. Бурд та ін. Фармацевтичний журнал. 2015. № 6. С. 19–28. URL: https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/160.

Георгієвській Г. В. Основні Тенденції у гармонізації вимог виробництва і контролю якості косметологічних засобів в Україні з вимогами ЄС у світлі членства України в Європейській Фармакопеї. Фармаком. 2016. № 4. С. 21–28.

Посилкіна О. В, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. Дослідження сутності та основних характеристик лікувально-косметичних засобів. Фармацевтичний журнал. 2016. № 3–4. С. 21–28.

Попко О. В. Уніфікація вимог технічного регулювання парфумерно-косметичного ринку України з нормами ЄС: товарознавчі аспекти. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : зб. тез І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 21–22 квіт. 2016 р. Рівне, 2016. С. 198.

Ханик Н. Л., Петерчук І. І. Дослідження пріоритетів споживачів при виборі косметичних засобів по догляду за шкірою. Український медичний альманах. 2012. Т. 15, № 5. С. 159–160.

Кононенко Я. В. Забезпечення стандартів якості в інвестиційніх проектах за умов невизначеності. Економічний вісник. 2020. № 2. С. 158–167. DOI: https://doi.org/10.33271/ev/70.158.

Безпека косметичних товарів в Україні. Медико-правові аспекти та сучасна кон’юнктура на внутрішньому ринку / О. М. Ковальова та ін. Київ : ФОП «Клименко», 2016. 447 с.

Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products. Official Journal of the European Union. 2009. Р. L342/59–L342/209. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:en:PDF.

Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України від 15.01.2015 р. № 124-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text.

Kazakova I., Lebedynets V. Analysis of the state of technical regulation of turnover of cosmetic productions in Ukraine. ScienceRise. 2020. No. 2. Р. 39–46. DOI: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001279.

Казакова І. С., Лебединець В. О. Аналіз та визначення перспектив розвитку ринку лікарських косметичних засобів в Україні. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2020. Т. 6, № 2. С. 44–60. DOI: https://doi.org/10.24959/sphhcj.20.185.

Published

2021-10-11

Issue

Section

Organizational and socio-economic bases of pharmaceutical activities