The marketing analysis of paracetamol and ibuprofen for the treatment of acute respiratory infections in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.22.245

Keywords:

Аcute respiratory infections; ibuprofen; paracetamol.

Abstract

Aim. To conduct the marketing analysis of medicines registered in Ukraine with the international nonproprietary name (INN) – ibuprofen and paracetamol for the treatment of acute respiratory infections (ARI).

Materials and methods. The data of the State Register of Medicines of Ukraine, the data of the Register of wholesale and selling prices for medicines in Ukraine as of March 2021 were used. Bibliosemantic, marketing, analytical, graphic, frequency and descriptive analyses were applied.

Results. The marketing analysis of ibuprofen and paracetamol revealed their different drug forms, namely children’s forms were presented in the form of suspensions, syrups, suppositories, while adults forms – in the form of tablets, capsules, sachets, injectable dosage forms. It was found that ibuprofen was represented at the pharmaceutical market of Ukraine by 10 trade names (TN) in the form of tablets, 5 TN in the form of capsules. 7 TN of Paracetamol were presented in the form of a solution for injection at the pharmaceutical market of Ukraine, 10 TN were in the form of tablets, and 2 TN were in the form of suppositories. The cost of ibuprofen and paracetamol was studied: the cost of 1 package of children’s medicines ranged from 17.2 to 102.31 UAH, ibuprofen – from 16.2 to 150 UAH, paracetamol – from 15.09 to 980 UAH. The most expensive paracetamol was represented by the trade name Parafusiv (paracetamol, 10 mg/ml for inf., 100 ml vial, 10 mg/ml, No.10 (Portugal)).

Conclusions. The marketing research of ibuprofen and paracetamol has shown their diversity at the pharmaceutical market of Ukraine. These drugs are represented by a wide range of trade names, drug forms, manufacturers and a wide range of prices. The country-manufacturer of all drugs presented is Ukraine (73 %).

Author Biographies

О. P. Balitska, National Pirogov Medical University, Vynnitsya

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Pharmacy Department, National Pirogov Memorial Medical University

V. S. Zlahoda, National Pirogov Medical University, Vynnitsya

Teaching assistant of Pharmacy Department, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Yu. M. Hryhoruk, National Pirogov Medical University, Vynnitsya

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Pharmacy Department, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Yu. M. Polischuk, National Pirogov Medical University, Vynnitsya

Teaching assistant of Pharmacy Department, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

О. D. Haiday, National Pirogov Medical University, Vynnitsya

Senior lecturer of the Pharmacy Department, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

References

MOZ Ukrainy. (2014). Nakaz No. 499 vid 16.07.2014 r. “Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry hrypi ta hostrykh respiratornykh infektsiiakh”. dec.gov.ua. Available at: http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html.

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi medychnoi dopomohy doroslym ta ditiam “Hostri respiratorni infektsii”. Available at: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_499ykpmd_gri.pdf.

MOZ Ukrainy. (2009). Nakaz No. 590 vid 12.08.2009 r. “Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii “Pryntsypy diahnostyky ta likuvannia khvorykh na hostri respiratorni virusni zakhvoriuvannia”. moz.gov.ua. Available at: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20090812_590.html.

Fesenko, M. Yе., Zyuzina, L. S., Fastovets, M. M., Kalyuzhka, O. O., Melashchenko, O. I. (2019). Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii, 19 (4 (68)), 34–38. doi: https://doi.org/10.31718/2077-1096.19.4.34.

Ovsepian, V., Asatrian, S. (2018). Sciences of Europe, 27, 1-6.

Zaichenko, A., Mishchenko, O. (2016). Novosti v meditsine i farmatsii, 4 (567), 10–13.

Zhernosek, V. (2016). Mezhdunarodnye obzory: klinicheskaia praktika i zdorove, 2, 70-76.

Wright, J., Price, S., Watson, W. (1994). NSAID use and efficacy in the emergency department: single doses of oral ibuprofen versus intramuscular ketorolac. Ann Pharmacother., 28 (3), 309–312. doi: 10.1177/106002809402800301.

Dougados, M., Listrat, V., Duchesne, L., Amor, B. (1992). Comparative efficacy of ketoprofen related to the route of administration (intramuscular or per os). A double-blind study versus placebo in rheumatoid arthritis. Rev Rhum Mal Osteoartic., 59 (11), 769–773.

Dewland, P., Reader, S., Berry, P. (2009). Bioavailability of Ibuprofen Following Oral Administration of Standard Ibuprofen, Sodium Ibuprofen or Ibuprofen Acid Incorporating Poloxamer in Healthy Volunteers BMC. Clin Pharmacol., 9, 1–10. doi: 10.1186/1472-6904-9-19.

Moore, R., Derry, S., Straube, S., Ireson-Paine, J., Wiffen, P. J. (2014). Faster, higher, stronger? Evidence for formulation and efficacy for ibuprofen in acute pain. Pain, 155 (1), 14–21. doi: 10.1016/j.pain.2013.08.013.

Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv. Available at: http://www.drlz.com.ua.

Dani derzhavnoho reiestru optovo-vidpusknykh tsin stanom na 05.03.2021. Available at: https://pharmbase.com.ua/ru/optovye-predlozheniya.

Derzhavnyi formuliar likarskykh zasobiv Ukrainy. Vyp. 12. Available at: https://www.dec.gov.ua/materials/chinnij-vipusk-derzhavnogo-formu-lyara-likarskih-zasobiv/.

Kompendium – dovidnyk likarskykh preparativ. URL: https://compendium.com.ua/uk/.

Published

2022-05-26

Issue

Section

Social marketing and pharmacoeconomic research