Analysis of drug pricing under conditions of uncertainty of the environment

Authors

  • V. P. Novіkov National University "Lviv Polytechnic", Ukraine
  • A. M. Krychkovska National University "Lviv Polytechnic", Ukraine
  • Zh. D. Parashchyn National University "Lviv Polytechnic", Ukraine
  • N. L. Zayarnyuk National University "Lviv Polytechnic", Ukraine
  • I. P. Lobur National University "Lviv Polytechnic", Ukraine
  • N. V. Kushnir National University "Lviv Polytechnic", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.15.12

Keywords:

pharmaceutical industry, pricing, regulations, environment uncertainty

Abstract

The provisions of the main legal acts regulating pricing for drugs and medical products in Ukraine have been analyzed. The dynamics of the price level for drugs with introduction of the value added tax in accordance with the current legislation has been studied. The analysis of price increase for top ten drugs, as well as for some expensive drugs due to the socio-political changes in the country and considerable fluctuations at the financial market has been carried out.

Author Biography

A. M. Krychkovska, National University "Lviv Polytechnic"

PhD of Pharmacy, associate Professor of Technology of biologically active compounds, Pharmacy and Biotechnology of the National University "Lviv Polytechnic"

References

Немченко, А. С. Ціноутворення на лікарські засоби : моногр. / А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, О. А. Немченко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Х., 2012. – 307 с.

Немченко А. Актуальність впровадження референтного ціноутворення на лікарські засоби в Україні / А. Немченко, К. Косяченко // Еженедельник Аптека. – 2012. – № 11 (832). – С. 8.

Система референтних цін на основні лікарські засоби в Україні: порядок формування та оцінка її ефективності / А. С. Немченко, І. В. Кубарєва, А. В. Бєліченко, К. Л. Косяченко // Запорожский медицинский журнал. – 2009. – № 2. – С. 87-92.

Методичні рекомендації з проведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповуються за державними цільовими програмами : метод. рек. / А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, О. В. Коваленко, І. В. Кубарєва. – Х., 2011. – 17 с.

Євтушенко О. М. Вивчення ризиків у сфері державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, В. Д. Немцова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 4 (12). – С. 50-55.

Котвицкая А. А. Анализ ценовых характеристик лекарственных препаратов нейропротекторного действия, представленных на фармацевтическом рынке Украины / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154), вып. 22/2. – С. 32-38.

Котвицкая А. А. Сравнительный анализ ценовых характеристик нейропротекторных лекарственных препаратов, представленных на фармацевтическом рынке Украины и России / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA, 2014. – C. 170-177.

Котвіцька А. А. Соціальна фармація як складова системи фармацевтичного забезпечення населення та міждисциплінарна наука / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков, А. В. Волкова // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи : матер. Всеукр.

наук.-практ. Інтернет-конф. за участю міжнародних спеціалістів (м. Харків, 3 квіт. 2013 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2013. – С. 14-28.

Посилкіна О. В. Фармакоекономічні підходи до раціонального використання лікарських засобів / О. В. Посилкіна, С. Б. Попов, Г. В. Зайченко // Клінічна фармація. – 2000. – Т. 4, № 4. – С. 33-39.

Портал Міністерства охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/.

Еженедельник Аптека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/.

Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак, Л. В. Вронська та ін. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2013. – 569 с.

Пономарев О. С. Нечеткие множества в задачах автоматизированного управления и принятия решения : учеб. пособие. – Х.: НТУ «ХПІ», 2005. – 232 с.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» № 1200-VІІ від 10.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.apteka.ua/article/288544).

Published

2015-08-08

Issue

Section

Social marketing and pharmacoeconomic research