Analysis of the legal regulation of human resourcing in the rural area of Ukraine

Authors

  • I. V. Kubareva National University of Pharmacy, Ukraine
  • K. O. Demianik National University of Pharmacy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.24

Keywords:

pharmaceutical sector, rural area, personnel policy, pharmacies, normative legal regulation

Abstract

The article presents the results of the analysis of the basic provisions of legislative and normative documents regulating the staffing of pharmacy employees in Ukraine, namely the current normative documents, which regulate training, regulatory certification and personnel qualification, the extent of the social protection, especially in rural areas. Taking into account the hierarchical and sectoral classification of institutional and legal norms of the current legislation the basic problems of staffing in rural areas, which form the human resource capacity in the pharmaceutical sector of the healthcare in Ukraine, have been determined. The need of introduction of the integrated specialized document on staffing in pharmacy has been identified. The modern forms of increase in motivation of the pharmaceutical personnel have been formulated with the subsequent determination of promising directions of human resourcing improvement in the pharmaceutical sector in rural areas.

Author Biographies

I. V. Kubareva, National University of Pharmacy

Candidate of Pharmaceutical Sciences

K. O. Demianik, National University of Pharmacy

Assistent  professor

References

Закон України вiд 12.12.2006 р. № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.ua.

Закон України вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII-ВР «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.ua.

Закон України вiд 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.ua.

Котвіцька А. А. Аналіз законодавчих та нормативно-правових засад надання фармацевтичної допомоги пільговим категоріям населення в Україні / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 6 (38). – С. 75-81.

Наказ МОЗ України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» від 31.10.2011 р. № 723. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.ua.

Немченко А. С. Історичні аспекти розвитку організаційно-економічної освіти і науки / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Волкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012 р. – № 3. – С. 32-36.

Немченко А. С. Аналіз мотиваційних принципів управління персоналом фармацевтичної організації / А. С. Немченко, Г. М. Юрченко, І. В. Жирова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 1 (15). – С. 18–23.

Немченко А. С. Аналіз психологічних чинників щодо забезпечення соціалізації та адаптації працівників аптек / А. С. Немченко, Н. В. Тетерич // Ефективність використання маркетингу та логістики фармацевтичними організаціями: матеріали наук.-практ. конф., 21 жовт. 2008 р., м. Харків. – Х., 2008. – С. 218.

Про затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки: наказ МОЗ України від 25.07.2011 р. № 435 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ portal/dn_20110725_435.html

Толочко В. М. З’ясування кадрового складу для організації фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів: метод. рек. / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика. – Х.: НФаУ, 2012. – 24 с.

Толочко В. М. Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів: наук.-практ. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій, М. В. Зарічкова та ін. – Х.: НФаУ, 2009. – 59 с.

Указ Президента України від 19.03.1999 р. № 262/99 «Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.ua.

Уповноважена особа: проблеми та перспективи професійної діяльності / В. М. Толочко, Л. В. Галій, Ю. П. Медведєва, Т. О. Артюх // Журнал Провізор. – 2008. – № 3. – С. 4–6.

Published

2016-03-12

Issue

Section

Health organization