Chronological retrospective indicators of formation and development of the pharmaceutical business in Ukreine (1709-1917)

Authors

  • M. S. Ponomarenko National Medical Academy of Postgraduate Education named PLShupyk, Ukraine
  • A. S. Solovev National Medical Academy of Postgraduate Education named PLShupyk, Ukraine
  • V. A. Boryschuk National Medical Academy of Postgraduate Education named PLShupyk, Ukraine
  • Yu. M. Grygoruk Vinnitsa National Medical University named after N.I. Pirogov, Ukraine
  • T. M. Krasnyanska Ukrainian Military Medical Academy of the Ministry of Defense of Ukraine, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.33

Keywords:

history of pharmacy, statistics, indicators, personnel

Abstract

The article presents the results of the study and generalization of organization and legal aspects of the pharmacy formation in Ukraine in the period of 1709-1917. A detailed analysis of formation and development of the pharmacy chain and characteristics of the personnel policy of pharmacies within a specified period are presented in the article.

Author Biographies

M. S. Ponomarenko, National Medical Academy of Postgraduate Education named PLShupyk

Doctor of Pharmacy, Professor

Yu. M. Grygoruk, Vinnitsa National Medical University named after N.I. Pirogov

Vinnitsa National Teacher Medical University Pirogov

T. M. Krasnyanska, Ukrainian Military Medical Academy of the Ministry of Defense of Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences

References

Алєксєєва І. М. Професійний термінологічно-понятійний апарат: першооснова удосконалення нормативно-правової основи фармацевтичної діяльності : дис.… кандидата фармац. наук : 15.00.01 / І. М. Алєксєєва. – К., 2011. – 122 с.

Алєксєєва І. М. Загальний стан організації законодавства з охорони здоров’я населення України / І. М. Алєксєєва // Запорож. мед. журнал. – 2007. – № 2. – С. 178-182.

Бабінцева Л. Ю. Науково-методичне обґрунтування управління персоналом на фармацевтичних промислових підприємствах в умовах інформатизації фармацевтичного ринку : дис. … кандидата фармац. наук : 15.00.01 / Л. Ю. Бабінцева. – К., 2004. – 197 с.

Бабський А. А. Науково-теоретичні підходи та обґрунтування процесу гармонізації взаємопов’язаних факторів впливу на промислове виробництво та реалізацію лікарських засобів: дис. … кандидата фармац. наук : 15.00.01 / А. А. Бабський. – К., 2002. – 239 с.

Большой юридический словарь. Т. 1 / под ред. А. В. Малько. – М. : Проспект, 2009. – 702 с.

Борищук В. О. Ретрофармацевтичні дослідження впливу організаційно-правової структури управління аптечною мережею та аптечною службою на оптимізацію забезпечення населення лікарськими засобами (1960-1990 рр.) / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 5-13.

Борищук В. О. Дослідження стану організації забезпечення населення лікарськими засобами в роки незалежності України – становлення фармацевтичного ринку / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська та ін. // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 3. – С. 47-53.

Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського / ред. кол. Б. Є. Патона, А. Г. Загородній, М. В. Багров [та ін.] // Праці з історії, філософії та організації науки. – К. : Фенікс, 2012. – 657 c.

Губский И. М. Аптечное дело в Украинской ССР / И. М. Губский, М. Н. Бушкова, Н. И. Яковец. – Чернигов : Облтипография им. С. М. Кирова, 1958. – 207 с.

Губський І. М. Аптечна справа в УРСР / І. М. Губський. – К. : Здоров’я, 1964. – 137 с.

Демченко І. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : моногр. / І. Демченко, О. Соловйов. – К. : Новий друк, 2014. – 128 с.

Етичний кодекс фармацевтичних працівників України / Довідник кваліфікаційних характеристик працівників (Посадові інструкції) / за ред. М. С. Пономаренка. – К.: ПП «Блудчий М. І.», 2011. – С. 8-15.

Історичний генезис розвитку аптечної справи в Україні на різних етапах її суспільно-економічного та державно-політичного розвитку. Повідомлення 1 / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Г. В. Загорій та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 29-35.

Історичний генезис розвитку аптечної справи в Україні на різних етапах її суспільно-економічного та державно-політичного розвитку. Повідомлення 2 / В. О. Борищук, О. С. Соловйов, Г. В. Загорій та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 35-41.

Кундієв Ю. І. Біоетика і ринкові відносини / Ю. І. Кундієв // Медик столиці. – 2013. – № 10. – С. 1-3.

Материалы к истории развития здравоохранения на Украине / И. М. Губский, И. А. Миниович / В кн.: Аптечное дело в Украинской ССР. – Чернигов: Облтипография им. С. М. Кирова, 1958. – С. 5-29.

Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине / И. М. Губский, И. А. Миниович // Аптечное дело в Украинской ССР. – Чернигов: Облтипография им. С. М. Кирова, 1958. – С. 126-130.

Семашко Н. А. Фармацевтический весник. – 1923. – № 4-5. – С. 48.

Ноофармація, фармакоекономіка в науці, освіті, практиці / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, О. В. Кирпач // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 28-29 берез. 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 366-367.

Повертаємо з небуття славні імена видатних науковців / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, В. О. Борищук, К. Л. Косяченко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 27-28 верес. 2013 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 280-281.

Соловйов О. С. Нормативно-правові засади раціонального використання матеріально-технічних та кадрових ресурсів (законодавча субстанція та допоміжний взаємопідживлюючий елемент в тілі фармацевтичного права. Ціна ЛЗ, показники, кадри) / О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук // Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К. : НМАПО, 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С. 524-533.

Соловйов О. С. Ноофармацевтичні основи формування й забезпечення нормативно-правових засад в системі післядипломного навчання / О. С. Соловйов // Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К. : НМАПО, 2015. – Вип. 24, кн. 5. – С. 358-362.

Published

2016-03-12

Issue

Section

Organizational and socio-economic bases of pharmaceutical activities