The study of the postqraduate education system majoring in "Organization and Management of Pharmacy"

Authors

  • V. M. Tolochko Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement, Ukraine
  • M. V. Chesheva Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement, Ukraine
  • O. M. Dolgnikova Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.49

Keywords:

postgraduate education, advanced training, trainees, precertification training cycle, thematic advanced training cycle

Abstract

In view of knowledge accumulation and improvement of legislation one of the most important tasks is to provide continuity of education that can be implemented through advanced training of professionals. Continuous professional education of pharmacy specialists in Ukraine is provided by regulatory documents; among them the main documents are the Order of the Ministry of Public Health of Ukraine No. 818 dated December 12, 2006 “On Improvement of Certification of Pharmaceutists and Pharmacists” and Order of the Ministry of Public Health of Ukraine No. 723 dated October 31, 2011 “On Approval of Licensing Conditions for Conducting the Activity in Production of Medicines, Wholesale and Retail Trade of Medicines”. Thus, pharmacy specialists should improve their skills every 5 years. The article presents the results of the study of trainees of the postgraduate education system majoring in “Organization and Management of Pharmacy” for the period from 2011 to 2015. Certain problems and social aspects have been elucidated.

Author Biography

V. M. Tolochko, Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement

Doctor of Pharmacy, Professor, Honoured Professor of NPhU

References

Великий, Д. Л. Нові напрямки роботи Інституту підвищення кваліфікації з метою виходу на міжнародний ринок надання освітніх послуг / Д. Л. Великий // Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 черв. 2010 р., м. Харків. – Х.: НФаУ, 2010. – С. 4-5.

Закон України «Про освіту» з доповненнями від 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://zakon4.rada. Gov.ua/laws/how/1060-12).

Заліська, О. М. Післядипломна підготовка провізорів: проблемні питання / О. М. Заліська, Б. Л. Парновський // Аптека. – 2014. – № 12.

Заліська, О. М. Система неперервної професійної освіти провізорів в Україні: досвід кафедри організації і економіки фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти й стратегія розвитку відповідно до європейських вимог / О. М. Заліська, Б. Л. Парновський, М. В. Слабий // Новини медицини та фармації. – 2015. – № 2. – С. 24-25.

Костюченко, Н. П. Підвищення кваліфікації спеціалістів – запорука успішної роботи аптечного закладу / Н. П. Костюченко, Л. В. Склярова // Новини медицини та фармації. – 2013. – № 11.

Наказ МОЗ України «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» від 12.12.2006 р. № 818 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20061212_818.html.

Наказ МОЗ України «Про затвердження Ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» від 31.10.2011 р. № 723 [Електронний ресурс] – Режим доступу: (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1420-11).

Пономаренко, М. С. Нормативные и теоретико-методические аспекты последипломного фармацевтического образования / М. С. Пономаренко, О. А. Рыжов, Т. С. Райков // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К.: НМАПО, 2010. – Вип. 19, Кн. 3. – С. 553-562.

Толочко, В. М. Організаційно-економічний напрямок в післядипломній освіті спеціалістів фармації / В. М. Толочко // Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 черв. 2010 р., м. Харків. – Х.: НФаУ, 2010. – С. 5-8.

Черних, В. П. Післядипломна освіта та її організаційно-економічний напрямок в національному фармацевтичному університеті / В. П. Черних, О. Ф. Пімінов // Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 черв. 2010 р., м. Харків. – Х.: НФаУ, 2010. – С. 3-4.

Published

2016-09-02

Issue

Section

Social medicine and pharmacy: past, present and development prospects