Assessment of economic availability of antibacterial drugs for treating acute simple bronchitis in children under the age of three years

Authors

  • A. A. Kotvitska National University of Pharmacy, Ukraine
  • E. S. Korobova National University of Pharmacy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.57

Keywords:

antibacterial drugs, acute bronchitis, children, economic availability, solvency adequacy ratio

Abstract

The article presents the calculation results of parameters of social and economic availability for antibacterial drugs used for treating acute simple bronchitis in children under the age of 3 years in the context of pharmaceutical groups for the period of 2011 – 2015. According to the solvency adequacy ratio calculated for the population the negative trend to increase its value for all groups of antibacterial drugs in 2015 compared to 2011 has been found, and as a result, their availability for consumers decreases. According to the results of calculations of availability indicators for domestic and foreign antibacterial drugs within 2012-2015 it has been determined that the characteristic dynamics in the availability indicators increases exactly for domestic drugs, and, on the contrary, it decreases for drugs of foreign manufacture. According to the authors the current trend indicates the need to expand the market segment of antibacterial drugs due to the national production, and it will increase the overall level of economic availability for consumers.

References

Бєляєва, О. І. Клініко-економічні характеристики фармакотерапії позалікарняної пневмонії у дітей / О. І. Бєляєва, В. В. Трохимчук // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 163–168.

Бєляєва, О. І. Стан забезпечення муколітичними засобами хворих на позалікарняну пневмонію дітей / О. І. Бєляєва, В. В. Трохимчук // Український медичний альманах. – 2013. – Том 16, № 1. – С. 122–125.

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Котвицкая, А. А. Исследование доступности фармацевтической помощи детям до 3-х лет в Украине / А. А. Котвицкая, Е. С. Коробова // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – № 1/2 (160) – С. 270–276.

Котвіцька, А. А. Маркетинговий аналіз асортименту лікарських засобів для лікування гострого бронхіту у дітей віком до 3-х років в Україні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», 17-18 квіт. 2013 р., м. Харків. – Х., 2013. – С. 144.

Майданник, В. Г. Клінічні настанови з діагностики та лікування позалікарняної пневмонії у дітей з позиції доказової медицини : клін. рек. / В. Г. Майданник, Є. О. Ємчинська – К., 2014. – 43 с.

Майнич, Ю. В. Аналіз організаційно-медичних документів, формулярних переліків, які регламентують лікарське забезпечення дітей / Ю. В. Майнич, О. М. Заліська, Б. Л. Парновський // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 2. – С. 66–71.

Майнич, Ю. В. Оптимізація лікарського забезпечення дітей з інфекційними захворюваннями : автореф. дис. … кандидата фармац. наук : 15.00.01 / Ю. В. Майнич. – Львів, 2010. – 24 с.

Міщенко, О. Я. Лікарські засоби нейропротекторної дії: аналіз фармацевтичного ринку та економічної доступності / О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна, І. Є. Кузнєцов // Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», 22 листоп. 2013 р., м. Харків. – Х., 2013. – С. 79–87.

Методичні рекомендації з проведення державної експертизи та реєстрації цін на основні лікарські засоби : метод. рек. / А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, І. В. Кубарєва та ін. – К., 2008. – 22 с.

Наказ МОЗ України № 18 від 13.01.2005 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія»». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=3977

Науково-методичні підходи до проведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповуються за державними цільовими програмами / К. Л. Косяченко, А. С. Немченко, І. В. Кубарєва, О. В. Коваленко // Фармац. журн. – 2011. – № 1. – С. 13–18.

Старець, О. О. Ефективність та безпечність Ормаксу для лікування гострого простого бронхіту у дітей раннього віку / О. О. Старець, І. М. Федчук, С. А. Стабецька // Современная педиатрия. – 2012. – № 3 (43). – С. 66–68.

Федяк, І. О. Результати клініко-економічного аналізу фармацевтичного забезпечення дітей з кашлюком, скарлатиною, менінгококовою інфекцією / І. О. Федяк, І. П. Білик // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 29–34.

Яковлева, Л. В. Аналіз доступності препаратів для лікування хронічного обструктивного захворювання легенів українських пацієнтів / Л. В. Яковлева, Д. В. Бондаренко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2 (37). – С. 4–10.

Acute respiratory infections in children: Case management in small hospitals in developing countries. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/iris/handle/10665/61873

American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases. Recommended childhood and adolescent immunization schedules. – United States // Pediatrics. – 2009. – Vol. 123 (1). – Р. 189–190.

Published

2016-12-15

Issue

Section

Health organization