The ways of improvement of the legal regulation system of educational activities in Ukraine under conditions of formation of the quality system of higher pharmaceutical education

Authors

  • A. V. Kaydalova National University of Pharmacy, Ukraine
  • O. V. Posylkina National University of Pharmacy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.60

Keywords:

pharmaceutical education, regulatory support, quality system of the higher education

Abstract

The article deals with the regulatory support for the higher education, including the pharmaceutical education; the main aspects of regulation of educational activities both at the state level and at the level of higher education institutions have been described; the importance of the legal and regulatory framework in formation and functioning of the quality system of higher pharmaceutical education has been considered.

References

Григоровська, С. В. Актуальні питання організації підготовки кадрів у сфері охорони здоров’я / С. В. Григоровська, Ю. С. П’ятницький, О. П. Волосовець та ін. // Медична освіта. 2016. – № 2. – С. 6-8.

Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.

Наказ МОЗ України від 14.08.1998 р. № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за №563/3003). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/

Наказ МОЗ України від 22.11.2013 р. № 1000 «Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/

Наказ МОН України від 13.07.2007 р. № 612 «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року». [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/laws/MON_612_07.doc

Наказ МОН України від 23.02.2016 р. № 149 «Про організацію та проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/laws/MON_612_07.doc.

Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 112 с.

П’ятницький, Ю. С. Належна організація атестації випускників – важлива складова реалізації закону України «Про вищу освіту» / Ю. С. П’ятницький, І. Є. Булах, І. В. Мельник та ін. // Медична освіта. – 2016. – № 2. – С. 50-53.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 р. № 1312. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd

Проект Національної стратегії розвит­ку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.kradmin.gov.ua

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 р. № 1013/2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua

Указ Президента України № 244/2008 від 20.03.2008 р. «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua

Черних, В. П. Сучасний стан створення стандартів вищої фармацевтичної освіти на основі компетентнісного підходу / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, С. В. Огарь та ін. // Медична освіта. – 2015. – № 2. – С. 55-56.

Published

2016-12-15

Issue

Section

Social medicine and pharmacy: past, present and development prospects