DOI: https://doi.org/10.24959/sphhcj.19.145

The analysis of modern organizational and economic approaches to functioning of pharmacies in the Republic of Poland

H. L. Panfilova, I. A. Sokurenko

Abstract


Aim. To analyze modern organizational and economic approaches to functioning of pharmacies in Poland.

Materials and methods. The data from the legislative and regulatory framework governing the pharmaceutical activity in Poland, as well as the data from specialized literature were used. The historical, analytical-comparative, system, logical, mathematical and statistical research methods were applied.

Results. Currently, the system of pharmaceutical provision of the population in Poland is developing in the direction of strengthening the state regulation of availability of pharmaceutical care through the introduction of mechanisms of influence on pricing, drug reimbursement and development of the pharmacy network (geographical, demographic, financial and economic factors of regulation). On average, one pharmacy institution in Poland is per 2600-2767 inhabitants, and it corresponds to the average European indicators for development of a pharmacy chain. It was proven that the retail segment of the market quickly responded to the introduction of new approaches in the reimbursement of drugs in 2012. In 2011, its volume amounted to 28.14 billion zł, and in 2012 it decreased by 2 billion zł (26.50 billion zł). The greatest impact of the reimbursement system reform is the influence on development of the prescription market segment. After the introduction of legislative changes (“Apteka dla aptekarza”), there was a significant decrease in the number of pharmacies from 14838 at the end of December 2017 to 14419 in October 2018 (-2.8%). In 2018, a significant increase in the number of closed pharmacies in rural areas was observed. Thus, during July 2017 – July 2018 out of 352 closed pharmacies – 100 accounted for the countryside. It was found that in 2018 there was a significant prevalence of the number of the licenses revoked over the licenses obtained for activities at the retail pharmaceutical market in Poland.

Conclusions. Problems at the Polish pharmaceutical market must be solved taking into account the increasing demands of society to the effectiveness of pharmaceutical care provided, as well as the socio-economic level of availability of drugs recommended by the WHO.


Keywords


pharmacy; pharmaceutical activity; Republic of Poland; system of pharmaceutical supply of the population, pharmaceutical market

References


Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro likarski zasoby” shchodo zabezpechennia ekonomichnoi konkurentsii ta zakhystu prav patsiientiv pry zdiisnenni rozdribnoi torhivli likarskymy zasobam No. 8591 vid 12.07.2018. w1.c1.rada.gov.ua. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64412

Haidash, D. S. (2016). Derzhavne upravlinnia :teoriia ta praktyka, 1, 106-113.

Krichkovskaia, A. M., Parashchin, Zh. D., Lobur, I. P., Zaiarniuk, N. L. et al. (2017). Retsept, 1, 100-107.

Nemchenko, O. A. (2015). Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 1(1), 38-42.

Ministerstwo Zdrowia. O zawodzie farmaceuty. Available at: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/farmaceuci/o-zawodzie-farmaceuty/.

Skowron, A., Buіaњ L., Drozd M., Karolewicz B., Machalska (2016). J. Acta Pol. Pharm, 73, 255–266.

Њwieczkowski, D., Merks, P., Cwalina, N., Jaguszewski, M. J. (2017). Pharmacy (Basel),5 (3), 40–43.

Styih, Marek. (2017). Proceeding from Luchshaya nauchnaya statya 2017: sbornik materialov pobediteley VI Mezhdunarodnogo naukchno-prakticheskogo konkursa. Penza: Nauka i prosveschenie, 142-145.

Mokrzycka, A., Kowalska-Bobko, I., Sagan, A., Wlodarczyk, W.C. (2016). Health Policy, 120, 1226–1232.

Cheh, Marchin. (2018). Voprosy organizatsii i informatizatsaii zdravoohraneniia, 2 (95), 104-105.

Ministerstwo Zdrowia. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2019 r. Available at: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2019-r

Skonieczna, Agnieszka. PMR: Rynek farmaceutyczny w Polsce będzie rósł w tempie 5% rocznie. Available at: https://healthcaremarketexperts.com/aktualnosci/rynek-farmaceutyczny-w-polsce-5-wzrost-w-latach-2017-2022/

Nowelizacja ustawy – prawo farmaceutyczne (tzw. “Apteki dla aptekarza”). Available at: https://www.nia.org.pl/2017/06/26/nowelizacja-ustawy-prawo-farmaceutyczne-tzw-apteka-dla-aptekarza/.

“Apteki dla aptekarza” spełnia swoje założenia. Available at: https://www.nia.org.pl/2018/04/04/apteka-dla-aptekarza-spelnia-swoje-zalozenia/

Naczelna Rada Aptekarska o projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Available at: http://www.nia.org.pl

“Apteki dla aptekarza” po roku Gwałtowny spadek liczby aptek, zwłaszcza na wsiach. Available at: http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2018/09_11/file30076.pdf

Naczelna izba aptekarska: apteka dla aptekarza spełnia swoje założenia. Available at: http://www.medexpress.pl/naczelna-izba-aptekarska-apteka-dla-aptekarza-spelnia-swoje-zalozenia/70032

Skutnik, Paweł. Zmiany na rynku aptek w Polsce w w świetle planowania nowych uregulowań prawnych. Available at: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7128/1/P_Skutnik_Zmiany_na_rynku_aptek_w_Polsce_w_swietle_planowanych_uregulowan_prawnych.pdf

Rynek farmaceutyczny w 2017 roku Warszawa, styczeń 2018. Available at: http://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/IQVIA_Rynek_farmaceutyczny_2017_RAPORT.pdf.

Bednarz, Paweł. Minął rok “Apteki dla aptekarza”. Spór jednak wciąż ten sam. Available at: https://businessinsider.com.pl/firmy/rok-ustawy-apteka-dla-aptekarza-podsumowanie-dzialania/g558gzg

Lechowicz, Katarzyna. Rynek ZdrowiaMZ: zmiany w refundacji leków korzystne dla seniorów, wcześniaków, chorych na cukrzycę. Available at: http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/MZ-zmiany-w-refundacji-lekow-korzystne-dla-seniorow-wczesniakow-chorych-na-cukrzyce,181730,6.html


GOST Style Citations


1. Про лікарські засоби [Електронний ресурс] : проект Закону про внесення змін щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобам від 12.07.2018 р. № 8591. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64412

2. Гайдаш, Д. С. Фармацевтичний ринок Республіки Польща / Д. С. Гайдаш // Державне управління : теорія та практика. – 2016. – № 1. – С. 106-113.

3. Евроинтеграция: сравнительный анализ цен на лекарственные средства фармацевтичнских рынков Украины и Польши / А. М. Кричковская, Ж. Д. Паращин, И. П. Лобур и др. // Рецепт. – 2017. – № 1. – С. 100-107.

4. Немченко, О. А. Наукове узагальнення сучасних підходів до надання фармацевтичної допомоги населенню в різних країнах світу з традиційною організацією аптечних мереж / О. А. Немченко // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – Т. 1, № 1. – С. 38–42.

5. Ministerstwo Zdrowia. O zawodzie farmaceuty [Internet]. – Available at : http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/farmaceuci/o-zawodzie-farmaceuty/

6. Prospects for development of pharmacy in Poland until the year 2030. The document of the National Section of Pharmaceutical Care of the Polish Pharmaceutical Society / А. Skowron, L. Buіaњ, M. Drozd, B. Karolewicz, Machalska // J. Acta Pol. Pharm. – 2016. – № 73. – Р. 255–266.

7. Development of Pharmacy Practice in European Countries–The Polish Perspective / Damian Њwieczkowski, Piotr Merks, Natalia Cwalina, Miіosz J. Jaguszewski // Pharmacy (Basel). – 2017. – № 5 (3). – Р. 40–43.

8. Стых, Марек. Запрет на рекламу в аптеках в Польше: оценка регулирования / Марек Стых // Лучшая научная статья 2017 : сборник материалов победителей VІ Международного научно-практического конкурса. – Пенза : Наука и просвещение, 2017. – С. 142-145.

9. The 2014 primary health care reform in Poland: Short-term fixes instead of a long-term strategy / A. Mokrzycka, I. Kowalska-Bobko, A. Sagan, W. C. Wlodarczyk // Health Policy. – 2016. – № 120. – Р. 1226–1232.

10. Чех, Марчин. Ценообразование и возмещение в процессе принятия решений с точки зрения Министерства здравоохранения Республики Польша // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 2018. – № 2 (95). – С. 104-105.

11. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2019 r. [Internet] / Ministerstwo Zdrowia. – Available at : https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2019-r

12. Skonieczna, Agnieszka. PMR: Rynek farmaceutyczny w Polsce będzie rósł w tempie 5% rocznie [Internet] / Agnieszka Skonieczna. – Available at : https://healthcaremarketexperts.com/aktualnosci/rynek-farmaceutyczny-w-polsce-5-wzrost-w-latach-2017-2022/

13. Nowelizacja ustawy – prawo farmaceutyczne (tzw. “Apteka dla aptekarza”) [Internet]. – Available at : https://www.nia.org.pl/2017/06/26/nowelizacja-ustawy-prawo-farmaceutyczne-tzw-apteka-dla-aptekarza/

14. “Apteka dla aptekarza” spełnia swoje założenia [Internet]. – Available at : https://www.nia.org.pl/2018/04/04/apteka-dla-aptekarza-spelnia-swoje-zalozenia/

15. Naczelna Rada Aptekarska o projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego [Internet]. – Available at : http://www.nia.org.pl

16. “Apteka dla aptekarza” po roku Gwałtowny spadek liczby aptek, zwłaszcza na wsiach [Internet]. – Available at : http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2018/09_11/file30076.pdf

17. Naczelna izba aptekarska: apteka dla aptekarza spełnia swoje założenia [Internet]. – Available at : http://www.medexpress.pl/naczelna-izba-aptekarska-apteka-dla-aptekarza-spelnia-swoje-zalozenia/70032

18. Skutnik, Paweł. Zmiany na rynku aptek w Polsce w w świetle planowania nowych uregulowań prawnych [Internet] / Paweł Skutnik. – Available at : https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7128/1/P_Skutnik_Zmiany_na_rynku_aptek_w_Polsce_w_swietle_planowanych_uregulowan_prawnych.pdf

19. Rynek farmaceutyczny w 2017 roku Warszawa, styczeń 2018 [Internet]. –Available at : http://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/IQVIA_Rynek_farmaceutyczny_2017_RAPORT.pdf

20. Bednarz, Paweł Minął rok “Apteki dla aptekarza”. Spór jednak wciąż ten sam [Internet] / Paweł Bednarz. – Available at : https://businessinsider.com.pl/firmy/rok-ustawy-apteka-dla-aptekarza-podsumowanie-dzialania/g558gzg

21. Lechowicz, Katarzyna. Rynek Zdrowia MZ: zmiany w refundacji leków korzystne dla seniorów, wcześniaków, chorych na cukrzycę [Internet] / Katarzyna Lechowicz. – Available at : http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/MZ-zmiany-w-refundacji-lekow-korzystne-dla-seniorow-wczesniakow-chorych-na-cukrzyce,181730,6.html
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Soc. pharm. health care

ISSN 2518-1564 (Online), ISSN 2413-6085 (Print)