The study of modern trends for developing pharmaceutical industry in Ukraine

Authors

  • S. G. Moroz National University of Pharmacy, Ukraine
  • R. V. Sahaidak-Nikityuk National University of Pharmacy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.59

Keywords:

pharmaceutical industry, manufacture of pharmaceutical products, pharmaceutical distribution, pharmacy, pharmacy sales

Abstract

The article analyzes the current state of the pharmaceutical industry of Ukraine in order to identify the priority areas of sustainable development. The basic trends of pharmacy major components: production, distribution and sale of drugs are given. Using statistical methods the major trends in the industry have been identified. The problems and the factors that mainly affect the prospects of pharmacy development have been determined.

References

Проект звіту «Регулювання ринку лікарських засобів в Україні: проблеми та рішення» // Нова соціальна і економічна політика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newsep.com.ua/new/816

Котвіцька, А. А. Порівняльний аналіз сучасного стану фармацевтичного забезпечення міського та сільського населення України / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 4. – С. 86-90.

Кубарєва, І. В. Аналіз сучасних тенденцій соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення сільської місцевості в Україні / І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 8-14.

Голубка, В. М. Розвиток фармацевтичного ринку України в площині статистичних оцінок / В. М. Голубка // Економіка і фінанси. – 2015. – № 1. – С. 8-14.

Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : «МОРІОН», 2016. – 1632 с.

Литвиненко, Л. Л. Перспективи розвитку фармацевтичного ринку України в умовах поглиблення процесів євроінтеграції / Л. Л. Литвиненеко, А. О. Собкова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2015. – № 40. – С. 51-56.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2015 роках / Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Посилкіна, О. В. Актуальні питання логістики фармацевтичної дистрибуції і аптечних мереж / О. В. Посилкіна // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Логістика. – 2008. – № 633. – С. 571-577

Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення : нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, Г. Л. Панфілова та ін. ; за ред. А. С. Немченко. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 360 с.

Шабельник, Т. Сучасний стан фармацевтичного ринку України / Т. Шабельник // Інституціональна економіка. – 2013. – № 6. – С. 40-42.

Галковская Галина. Аптеки и сети в контексте форм собственности. Очерк мировых трендов. [Электронный ресурс] / Галина Галковская. – Режим доступу: http://pda.apteka.ua/article/358592

Кирсанов Денис. Аптечный рынок Украины по итогам2015 г. : Helicopter View. [Электронный ресурс] / Денис Кирсанов. – Режим доступу : http://www.apteka.ua/article/358052

Кирсанов Денис. Аптечные продажи в регионах Украины по итогам 2015 г. Helicopter view. [Електронний ресурс] / Денис Кирсанов. – Режим доступу : http://www.apteka.ua/article/363006

Published

2016-12-15

Issue

Section

Health organization