Marketing aspects of the development of veterinary preparations based on peloids and products of their processing

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/sphhcj.19.154

Keywords:

peloids, sapropel, veterinary preparations, feed supplements, premixes, marketing research

Abstract

The use of peloids and their derivatives in veterinary is based on their low toxicity and a wide range of the pharmacological activity due to the multi-component chemical composition аnd significant resources of this raw material in Ukraine.
Aim. To monitor the range of veterinary preparations based on peloids and products of their processing used in veterinary medicine at the Ukrainian market for further substantiation of the feasibility of developing domestic drugs based on peloids.
Materials and methods. The study used marketing and statistical methods for analyzing electronic sources of information and scientific publications. The study objects were the information about veterinary
preparations developed from pelloids and products of their processing and registered in Ukraine. The catalogs of veterinary drugs, feed supplements, premixes registered in Ukraine, the Russian Federation, the
Republic of Belarus, instructions for their use, electronic catalogs, etc., were studied in depth. The theoretical side of the research was based on scientific publications of domestic and foreign scientists. The empirical base was focused on the analysis of information set forth in the State Register of Medicinal Products of Ukraine, electronic databases using the information retrieval program “Morion”, the price lists of “Apteka” weekly as of 2018. The logical, system-analytical, structural-functional and comparative methods of analysis were used in the article. Monitoring of the range of products from peloids taking into account the ATC classification system has shown that the pharmaceutical market is represented by drugs belonging to the following groups: M02AH
– other drugs used topically for joint and muscle pain, C05BA – heparin and heparinoids for topical use and C05CX – other capillary-stabilizing drugs.
Results. The analysis of the range of preparations of peloids and their derivatives used in veterinary medicine has shown that most of them are presented by premixes and feed supplements (75 %), veterinary preparations (21 %) and preservatives (4 %). The basis of the Ukrainian pharmaceutical market is the products of the Russian Federation, Ukraine, Belarus, Germany, and Hungary.
Conclusions. The absence of veterinary preparations based on sapropels at the Ukrainian market, a poor range of feed supplements indicates the need and relevance of the development of veterinary products – sapropel derivatives.

Author Biographies

O. E. Strus, Lviv National Medical University named Daniel Galician

Candidate of pharmaceutical sciences associate professor of the deppartment of Drug Technology and Biopharmaceutics

N. P. Polovko, National University of Pharmacy

Doctor of Pharmacy (Dr.habil), professor of the Department of Drug Technology

K. I. Smetanina, Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), associate professor of the Department of Management and Economy
of Pharmacy and Drug Technology

References

Dobavki kormovye: Sapropel dlia kormovykh dobavok. Available at: http://gskp.by/DetailProd.php?UrlReg=0&UrlDist=0&UrlGoodsId=42525&UrlKlpId=37984&UrlGoodsAssrId=80714&TabId=3

Spisok zaregistrirovannykh kormovykh dobavok. Available at: https://galen.vetrf.ru/#/registry/ feed/registry?page=1

Avvakumova, N. P., Krivopalova, M. A., Fomin, I. V., Zhdanova, A. V. (2010). Voprosy biologicheskoi, meditcinskoi i farmatcevticheskoi khimii, 11, 24–27.

Karagulov, Kh. G. (2016). Sozdanie i metodologiia lekarstvennykh i kosmetcevticheskikh sredstv, soderzhashchikh tambukanskie peloidy, na osnove sovremennykh resursosberegaiushchikh tekh­nologii. Doctor’s thesis. Piatigorsk, 320. Available at: http://www.dslib.net/klinika–farmakologia/ sozdanie–i–metodologija–lekarstvennyh–i–kosmecevticheskih–sredstv–soderzhawih.html

Ryzhova, G. L., Dychko, K. A., Khasanov, V. V., Bogachev, S. A., Kuriaeva, T. T. cyberleninka.ru. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mehano–fizicheskaya–tehnologiya–pererabotki–prirodnogo–organicheskogo–syrya–i–poluchenie–produktov–funktsionalnogo–naznacheniya

Donni vidklady pryrodnykh vodoim Volynskoi oblasti ta perspektyvy yikh vykorystannia u rekreatsii. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35497/37–Kalinovskiy.pdf?sequence=1

Shevchuk, M. Y., Didkovska, T. P., Bortnik, A. M. (2009). Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Heohrafichni nauky, 1, 83–85.

Khmelivskyi, V. O., Baranov, V. I., Kostiuk, O. V. (2011). Zapovidna sprava v Ukraini, 11 (1-2). Available at: http://aetos.kiev.ua/zsu/zsu17/zsu17-16.pdf

Polnyi katalog zaregistrirovannykh v Ukraine veterinarnykh preparatov VET.in.UA. Available at: http://vet.in.ua/menu/drugs.php

Karagulov, KH. G. (2015). Aktual'nye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk, 4 (2), 215–219.

Muradov, S. V. (2013). Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologii, 20 (4), 38.

Platonov, V. V., Larina, M. A., Dmitrieva, Ye. D., Bodial, M. A. (2016). Vestnik novykh meditsinskikh tekh­nologii, 2 (1–1). doi: 10.12737/19646.

Strus, O. Y. (2014). The prospects of sapropel use in medicine and cosmetology. Ukrainian Journal of Clinical and Laboratory Medicine, 9 (2), 56–62.

Fyzor, N. S., Tarasova, K. V. (2012). Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi praktyky, 3 (10), 23–25.

Smetanina, K. I. (2010). Osnovy standartyzatsii ta sertyfikatsii. Vinnytsia: Nova Knyha, 376.

Smetanina, K. I. (2011). Farmatsevtychnyi chasopys, 2, 95–98.

Gumadapt – novyi guminovyi preparat, reguliator obmennykh protsessov i aktivnyi detoksikant. Avail­able at: http://www.laboratorium.narod.ru/gumadapt.html.

Kosmetika Sakskogo ozera. Sakskoye ozero: ofitsial'nyi sait. Available at: http://sakilake.com

Gladukh, Ye. V. et al. (2016). Promyslova tekhnolohiya likarskykh zasobiv. Kharkiv: NFaU: Oryginal, 632.

Strus, O. Ye. (2015). Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 1 (39), 59–67.

Avvakumova, N. P., Sharipova, S. Kh., Krivopalova, M. A., Zhdanova, A. V., Katunina, Ye. Ye., Glubokova, M. N., Fomin, I. V. (2017). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia, 6. Available at: http://www.science–education.ru/ru/article/view?id=27214

Avvakumova, N. P., Glubokova, M. N., Katunina, Ye. Ye. (2013). Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsen­tra Rossiiskoi akademii nauk, 15 (3 (3)), 1160–1162.

Ryzhova, G. L., Tiunina, M. A., Dychko, K. A. (2013). Zhurnal analiticheskoi khimii, 68 (8), 808–814.

Platonov, V. V., Khadartsev, A. A., Chunosov, S. N., Fridzon, K. Ya. (2014). Fundamental'nye issle­dovaniia, 9 (11), 2474–2480.

Shtin, S. M. (2005). Ozernye sapropeli i ikh kompleksnoe osvoenie. I. M. Yaltanets (Ed.). Moskow: Moskovskii go­sudarstvennyi gornyi universitet, 374. Available at: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79508

Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy. Available at: http://www.drlz.com.ua/

Derzhavnyi formuliar likarskykh zasobiv 10 vypusk. Khls. Available at: http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno–poshukova–sistema–elektronnij–formulyar

Kompendium. Lekarstvennye sredstva. ATS–klassifikatsiia. Available at: https://compendium.com.ua/ use_atc/

Premiksy. Pishchevye ingredienty. Kormovye dobavki. Available at: http://www.zaorespect.ru/index.php/premix.html

Ekstrakt sapropelya (ES–2). Pishchevyye ingrediyenty. Kormovyye dobavki. Available at: http://www.zaorespect.ru/index.php/sapropelextract.html

Premiks–Milk. Proizvodstvo premiksov dlya KRS. Available at: http://www.agropremix.ru/page4.html

Premiksy–kontsentraty “Kladez' 34 retsepta”. Available at: http://www.agropremix.ru/page4.html

Gumat natriia “Freia” – kormovaia dobavka v Ukraine. Available at: http://freya–agro.com.ua/ru/ production/gumat–natria–freya–kormovaja–dobavka

Torf Sibiri: ofitsial'nyi sait proekta po sozdaniiu i razvitiiu torfianogo klastera v Tomskoi oblas­ti. Available at: http://tomsktorf.blogspot.com/p/blog–page_20.html

Guvitan–S. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD–%D0%A1

Downloads

Published

2019-06-11

Issue

Section

Social marketing and pharmacoeconomic research